Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเกวัฏ สิทธิวงศ์
นักบริหารงาน อบต. 7
Responsive image
Responsive image
นางภาษิญา ภัคกุลกีรติ
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
Responsive image
น.ส.อรอุมา โพธิ์กันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวกัญญาภัค ซ้อนงาม
นักพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางจารุวรรณ นันตา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Responsive image
นายช่วย พรหมลัทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายละออง ทองสาหร่าย
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นางวรัญญา มันทะนะ
แม่ครัว
Responsive image
นางสาว รจนา จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสุนทร เติมศักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายศรายุทธ แก้วมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายจงรักษ์ อินผา
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
วินัย หวาดสุข
คนงานประจำรถขยะ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 0-5692-5114 -119 แฟกซ์ : 0-5692-5114     E-mail : admin@thungsamo.go.th


www.thungsamo.go.th