Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายฉลอง นากา
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมฤกษ์ ศรีจันทร์
รองประธานสภา
Responsive image
รองประธานสภา
Responsive image
นายเกวัฎ สิทธิวงศ์
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายพรพจน์ ปัญญาฟู
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นางสาวมะลิ หางาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งสมอ หมู่ที่ 1
Responsive image
นายฉลอง นากา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายวิทูร มูลมี
ส.อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายอนันต์ กลิ่นจำปา
ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายหนา เหง้าสุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางกาบิน เหง้าสุ้ย
ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายกฤตพล คล้ายแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุวรรณ เคยนา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางหนูนิล จันทร์แสน
ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวิชาญ บิดาทุม
ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ทุ่งสมอ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสินชัย แก้วผาบ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายประเสียร แสงเกราะ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญมา วิระปิง
ส.อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายสุริยะ อิ่มทองใบ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายไพวัลย์ ปัญญาฟู
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายแนวดี พรมประศรี ส.อบต.หมู่ที่ 10
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
นายสมฤกษ์ ศรีจันทร์
ส.อบต. หมู่ 11
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 0-5692-5114 -119 แฟกซ์ : 0-5692-5114     E-mail : admin@thungsamo.go.th


www.thungsamo.go.th