Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นายาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลทุ่งสมอ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และใส่ทรายทีมีฟอส พร้อมพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

16 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563

15 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ สนามกีฬา / ลานกีฬาอบต.ทุ่งสมอ

22 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

14 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ประจำปี พ.ศ. 2563

10 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563

10 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมโครงการ รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง"

02 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563

11 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : admin@thungsamo.go.th

www.thungsamo.go.th