พิษณุโลกปิด 7 โรงเรียน พบครู-ผู้ปกค
พิษณุโลก ทางผ่านสาวพิจิตรติดโควิดฯ กลับบ้าน นั่งเครื่องมาลงที่สนามบิน มีผู้ปกครอง นัก
ทอ.ส่ง ฮ.กู้ภัย EC-725 บินส่งความช่
เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย EC-725 กองบิน 7 นำถุงยังชีพส่งให้ชาวบ้านกว่า 400 คนที่ตกค้างที่บ้า