Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีบางสายที่เป็นถนนลูกรัง
   - ถนนคมนาคมสายหลัก คือ สายแคมป์สน – สะเดาะพง
   - ถนนลาดยางกรมทางหลวง จำนวน  3  สาย ระยะทาง  12,370  เมตร
   - ถนนลาดยางกรมโยธาธิการ จำนวน  3  สาย ระยะทาง  4,610  เมตร
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล ระยะทาง  4,309  เมตร
   - ถนนลูกรังและหินผุ  ระยะทาง  14,000  เมตร

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง

การไฟฟ้า
   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   ราษฎรส่วนใหญ่ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านและน้ำบาดาลใต้ดิน
   - ลำน้ำ/ลำห้วย  จำนวน  8  สาย
   - บึง/หนองน้ำและอื่นๆ  จำนวน  2  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  จำนวน  3  แห่ง
   - บ่อโยก  จำนวน  10  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้านและอื่นๆ  จำนวน  11  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 0-5692-5114 -119 แฟกซ์ : 0-5692-5114     E-mail : admin@thungsamo.go.th


www.thungsamo.go.th