Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง วิธีป้องกันโคโรน่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เลี่ยงที่แออัด... (11 ก.พ. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ... (27 ม.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะ... (27 ม.ค. 2563)  
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ... (02 ม.ค. 2563)
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง ประกันสังคม มาตรา40หลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอั... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ (05 พ.ย. 2562)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (08 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (02 ต.ค. 2562)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จั... (17 ก.ย. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ! เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข... (31 ก.ค. 2562)
แนวทางการบันทึก ทส 1 และ ทส 2 (02 ก.ค. 2562)
แบบบันทึก ทส.1 และทส2 (02 ก.ค. 2562)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (02 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี (13 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประม... (13 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรท... (05 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประ... (08 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการบำบัดทุก... (22 ม.ค. 2563)  

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... (14 ม.ค. 2563)  

ภาพกิจกรรมโครงการ รณรงค์ช... (10 ม.ค. 2563)  

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... (10 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ขององค... (02 ม.ค. 2563)

ภาพโครงการมอบรถจักรยานสาม... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพโครงการมอบบ้าน และห้อง... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประ... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพการประชุมการจัดการผู้ส... (30 ต.ค. 2562)

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ... (29 ต.ค. 2562)

ภาพการประชุมการจัดงานลอยก... (24 ต.ค. 2562)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพ... (23 ต.ค. 2562)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศ... (02 ต.ค. 2562)

ภาพบรรยากาศการประชุม สปสช... (02 ต.ค. 2562)

ภาพกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้... (02 ต.ค. 2562)

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบร... (27 ส.ค. 2562)

อุดซ่อมถนนคอนกรีตหมู่ที่ ... (27 ส.ค. 2562)

อุดซ่อมถนนคอนกรีตหมู่ที่ ... (27 ส.ค. 2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (25 ก.ค. 2562)

โครงการถวายเทียนพรรษาตำบล... (18 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6... (14 พ.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ... (14 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา ซื... (01 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโล... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา โคร... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา โคร... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อกาแฟ โอวัลติน และอื่นๆ โดยว... (26 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อถังขยะพลาสติก มีฝาปิดสีดำ ขนา... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยว... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงเดลต้าแมทริน... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อม... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เล... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึ... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลั... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 ... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผ... (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (09 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (01 พ.ค. 2560)  
อบต.ทุ่งสมอรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (22 มี.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (10 ม.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ... (17 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น... (13 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (29 พ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 0-5692-5114 -119 แฟกซ์ : 0-5692-5114     E-mail : admin@thungsamo.go.th


www.thungsamo.go.th