Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (13 ก.พ. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร (07 ก.พ. 2566)  
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue สำหรับองค์การบริหารส่... (01 ก.พ. 2566)  
โครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัว... (30 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในก... (24 ม.ค. 2566)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2... (30 พ.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประ... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและส... (02 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รายงานรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและส... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รายงานรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและส... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (14 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ของโรคติดเชื้อไ... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่องขอบเขตการควบคุม และพื้นที่ห้ามเผาป่าในพ... (20 เม.ย. 2565)
ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (28 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (24 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-... (07 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-... (07 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (01 มี.ค. 2565)
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล... (01 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันควบคุมโรคหน... (21 ต.ค. 3108)  

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริ... (03 เม.ย. 2566)  

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (03 ม.ค. 2566)  

โครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วย... (21 มี.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภา... (09 มี.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (07 มี.ค. 2565)

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีไท... (07 มี.ค. 2565)

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา... (21 ม.ค. 2565)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (19 ม.ค. 2565)

โครงการสนับสนุนการดำเนินง... (04 ต.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภ... (08 เม.ย. 2564)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (25 ก.พ. 2564)

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู... (16 ก.พ. 2564)

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์... (11 ก.พ. 2564)

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์... (11 ก.พ. 2564)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564... (11 ก.พ. 2564)

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเ... (11 ก.พ. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง... (21 ม.ค. 2564)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธ... (28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกกา... (09 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข... (19 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข... (19 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อโครงการปรับ... (19 เม.ย. 2566)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อโครงการปรับ... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อโครงการปรับ... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายกา... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเ... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โ... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ราย... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมปั๊มหอยโข่ง ประปาหมู่ที่ ... (18 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างวงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง ตามโ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมากิจกรรมพิธีทางศาสนา โครงก... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างตกแต่งสถานที่และเวที โครงการจ... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการป้... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำถัง กาแฟ โอวัลติน ข... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้าน และวั... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลปิดประกาศตามหลักเก... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายประช... (03 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที... (08 ธ.ค. 3108)  
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ... (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารีบการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุ... (22 ธ.ค. 2565)  
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่... (12 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (09 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (01 พ.ค. 2560)
อบต.ทุ่งสมอรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (22 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (10 ม.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ... (17 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น... (13 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (29 พ.ย. 2555)
รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2 (00 00 543)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2565-... (00 00 543)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th