Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคต... (20 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ... (02 พ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (16 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของอ... (23 ก.ค. 2563)
รายชื่อคลังผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (22 ก.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (04 มิ.ย. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (04 มิ.ย. 2563)
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง วิธีป้องกันโคโรน่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เลี่ยงที่แออัด... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะ... (27 ม.ค. 2563)
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ... (02 ม.ค. 2563)
ประชามสัมพันธ์ เรื่อง ประกันสังคม มาตรา40หลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอั... (05 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ (05 พ.ย. 2562)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (08 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (02 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง... (21 ม.ค. 2564)  

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกกา... (09 ต.ค. 2563)  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง... (06 ส.ค. 2563)  

โครงการขับเคลื่อนตามโครงก... (16 ก.ค. 2563)

สนามกีฬา / ลานกีฬาอบต.ทุ่... (15 ก.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมโครงการบำบัดทุก... (22 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... (14 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมโครงการ รณรงค์ช... (10 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งช... (10 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ขององค... (02 ม.ค. 2563)

ภาพโครงการมอบรถจักรยานสาม... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพโครงการมอบบ้าน และห้อง... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประ... (11 ธ.ค. 2562)

ภาพการประชุมการจัดการผู้ส... (30 ต.ค. 2562)

ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ... (29 ต.ค. 2562)

ภาพการประชุมการจัดงานลอยก... (24 ต.ค. 2562)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพ... (23 ต.ค. 2562)

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศ... (02 ต.ค. 2562)

ภาพบรรยากาศการประชุม สปสช... (02 ต.ค. 2562)

ภาพกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้... (02 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา โครงการขุดบ่อขยะพร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน... (20 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์... (19 ม.ค. 2564)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสารเคมีสำหรับฉีดพ่นเพื่อกำจัด... (29 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธ... (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนว... (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประปา กองช่าง จำนวน 2 รา... (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธ... (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนมปัง ... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการดำเนินกา... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ... (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อจัดทำประก... (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบ... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กฉ... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง คอนกรีต... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานค... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานค... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานค... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานค... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป... (30 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่... (12 มิ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (09 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (01 พ.ค. 2560)  
อบต.ทุ่งสมอรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (22 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (10 ม.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ... (17 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น... (13 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (29 พ.ย. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : admin@thungsamo.go.th

www.thungsamo.go.th